Abilympiáda 2013

Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých. V zahraničí aj u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA. Tento názov vznikol zložením slov Olympics of Abilities, teda olympiáda schopností. Viac info nájdete na www.abilympiada.sk

V dňoch 11. – 13. 10. 2013 sa konal XI. ročník Abilimpiády. Ja som sa Abilimpiády zúčastnila po prvý raz, robila som porotcu. Súťažilo sa vo viacerých kategóriach (viď foto). Súťažiaci dostali zadanie (predlohu) a materiál. Filozofiou abilimpiády je ukázať, že aj ťažko zdravotne postihnutí môžu v zručnosti konkurovať zdravým. Z tohto dôvodu sa nezohľadňovalo postihnutie, ale hodnotili sa len výsledky v jednotlivých disciplínach. Na prvý pohľad sa to može zdať „nespravodlivé“, ale aj v živote je to tak.

Ja som bola rozhodcom v dvoch kategóriach. Krížikové vyšívanie a vyšívanie plným stehom. Obe kategórie boli spomedzi ostatných súťažných kategórií najpočetnejšie zastúpené. O to bolo rozhodovanie ťažšie.

O tom, že súťažiaci boli naozaj veľmi šikovní, svedčia aj nesúťažné práce:

Abilympiáda 2013 bola zmysluplným podujatím s príjemnými ľuďmi, preto mám dobrý pocit, že som mohla byť pri tom. Pokiaľ ide o pomoc tomuto projektu, je samozrejme možné prispieť finančnými prostriedkami, kde pomôžu skôr väčší firemní partneri. Ale vítaná je aj pomoc vo forme materiálu, organizačná výpomoc a podobne. Ak by ste chceli projekt akokoľvek podporiť, neváhajte kontaktovať Slovenskú Abilympijskú Asociáciu prostredníctvom tohoto kontaktu na facebook-u.

Ďalšie akcie súvisiace s charitou nájdete v sekcii Charitatívne projekty.

This post has no comments. Be the first to leave one!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.