Obchodné podmienky

Platenie a Poštovné:
Všetky uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH. K cene tovaru je potrebné pripočítať cenu poštovného. Ponúkame Vám nasledujúce spôsoby platenia a prevzatia tovaru:

1. bankovým prevodným príkazom - poštovné 2,90 EUR. Po potvrdení objednávky Vám pošleme mailom faktúru, na základe ktorej uhradíte sumu za Vašu objednávku. Po prijatí faktúrovanej sumy na náš účet pošleme tovar na Vami uvedenú adresu.
2. dobierka - poštovné 3,90 EUR. Za tovar zaplatíte na pošte pri prevzatí zásielky.
3. PayPal - poštovné 2,90 EUR. Po prijatí sumy na náš účet pošleme tovar na Vami uvedenú adresu.
4. osobne - v predajni Patchwork hobby art – bez poštovného. Tovar si po telefonickom dohovore zaplatíte a prevezmete na mieste.

POZNÁMKA
Poštovné uvedené v bodoch 1., 2. a 3. platí pre zásielky v rámci Slovenskej republiky. Medzinárodné zásielky - poštovné účtujeme podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Prijatie a potvrdenie objednávky
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do nášho elektronického systému, ktoré Vám bude doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje až správa o spracovaní objednávky.

Spracovanie a odoslanie objednávky
Vaše objednávky sa snažíme spracovať čo najskôr, zvyčajne do 3 až 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. od prijatia platby - pri platení prevodným príkazom.

Zrušenie objednávky:
a/ predávajúcim (z našej strany)
Vyhradzujeme si právo zrušiť Vašu objednávku na tovar, ktorý nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, alebo ktorý nebudeme schopní dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, resp. v cene uvedenej v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami ako kupujúcim nedohodneme na náhradnom plnení. O prípadnom zrušení objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že ste už zaplatili za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude Vám táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý určíte.

b/ kupujúcim (z Vašej strany)
Objednávku je možné do 2 hodín od jej odoslania zrušiť. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na našu e-mailovú adresu patchwork@hobbyart.sk. Do predmetu správy uveďte „STORNO“. V správe taktiež uveďte Vaše kontaktné údaje a telefónne číslo. Ak ste za objednaný tovar zaplatili a objednávka bola do 2 hodín od jej odoslania stornovaná, suma Vám bude vrátená na Váš účet.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru:
V prípade, že s objednaným tovarom nie ste spokojní, môžete ho vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho doručenia. Kontaktujte nás, prosím e-mailom (patchwork@hobbyart.sk) alebo telefonicky (0903 212 356). Formulár na vrátenie tovaru Vám pošleme elektronicky. Tovar, ktorý chcete vrátiť, musí byť nepoškodený. Tovar prosím vracajte s pôvodným obalom. Po vrátení tovaru Vám bude vrátená cena tovaru a cena poštovného uhradeného pri nákupe rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ako spotrebiteľ ste povinní najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na časopisy a literatúru.

Záruka a reklamácia:
Na tovar sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením výrobku, neodborným používaním alebo používaním výrobku v nevhodných podmienkach. Reklamáciu podávajte písomne alebo e-mailom do 3 dní od prevzatia tovaru. Uveďte o aké chyby sa jedná a priložte kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení. Reklamovaný tovar musí byť v originálnom balení. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo chybu, ktorú nemožno odstrániť. Písomnú reklamáciu uplatňujte na adrese: Dagmar Méresová, Pod Rovnicami 9, 841 05 Bratislava.

Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na patchwork@hobbyart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Predávajúci - fyzická osoba:
- Obchodné meno: Dagmar Méresová
- Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05 Bratislava
- IČO: 36 926 736
- nie som platcom DPH
- Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnostenského registra: 104-18512
- Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

Kontakt:
Dagmar Méresová, tel. 0903 212 356
adresa elektronickej pošty: patchwork@hobbyart.sk

Použitie Cookies

Čo je cookie
Cookie je informácia uložená vo vašom počítači webstránkou, ktorú navštevujete. Toto napríklad umožňuje našej webstránke rozpoznať užívateľovo zariadenie v momente, keď došlo k spojeniu medzi web serverom a užívateľovým (Vašim) internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť nášmu web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky tak, aby lepšie zodpovedali individuálnym potrebám užívateľa. Okrem dočasných a trvalých cookies, možu naše webstránky používať cookies tretích strán pre účely marketingu a reklamy:

- Pre štatistické účely, aby sme mohli sledovať, koľko užívateľov máme a ako často navštevujú naše stránky. Je možné napríklad zisťovať, ktoré stránky sú najviac navštevované akým typom užívateľov z akých krajín, atď.
- Pomocou cookies alebo web beacons (webových majákov) môžeme umožniť tretej strane zhromažďovať anonymné informácie o užívateľoch.
- Návštevy môžu generovať štatistické cookies, ktoré sa používajú pre sledovanie účinnosti reklamy.
- Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať - samozrejme len vtedy, ak ste sa rozhodli tieto informácie odoberať. Pomocou Cookies tiež môžeme merať účinnosť našich reklamných kampaní.

Ako kontrolovať súbory cookie
Všetky moderné prehliadače vám umožňujú zmeniť nastavenie cookies. Cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti nájdete napríklad na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však nebudete môcť používať všetky služby našich internetových stránok. Ako si prispôsobiť nastavenia cookies pre vybrané prehliadače nájdete aj v nasledujúcich odkazoch:

Nastavenie cookies – Internet Explorer
Nastavenie cookies – Firefox
Nastavenie cookies – Chrome
Nastavenie cookies - Safari

Pri používaní našich webstránok súhlasíte s vyššie popísaným použitím súborov cookies.
Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová a nájdite tak požadovaný produkt.
Pokročilé vyhľadávanie
4 x Patchworková chňapka s výšivkou - čierna
2 x Niť na ručné quiltovanie 6506
3 x Zvonček zlatý 13 mm
3 x Nožnice na výšivky 100 mm jemné s mikrozúbkami
2 x Niť na ručné quiltovanie 2635
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Stardust
1 x Vianočný stromček, Origami 7
3 x Vianočný stromček, Origami 15
2 x Anjelske krídla zlaté
2 x Bavlnené látky - rolka Rose Dream
4 x Vianočné gule, Červená sada Klasik
2 x Korálky plastové červené 10 mm
5 x Kanzashi šablóna (8490)
3 x Vianočný stromček, Origami 5
1 x Ihly CHENILLE číslo 22 (234/22)
1 x Zvonček zlatý 10 mm
1 x Lepidlo v spreji (968 060)
1 x Rolnička zlatá 10 mm
2 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 9 mm
3 x Niť na ručné quiltovanie 2833
4 x Pravítko Easy Dresden EZ-01
3 x Šablona reťaz (610 108)
2 x Bavlnená látka uni CZL Skin, light
3 x Aktuálny rozvrh kurzov
1 x Nekonečný zips #3 ružový 137
1 x Patchworkové pravítko Add-A-Quarter 12 inch
2 x Ihly na gobelíny so zlatým uškom číslo 24 (238/24)
1 x Rolnička strieborná 10 mm
5 x Rolnička zlatá 20 mm
2 x Krajčírksky meter Prym Love (282 714)
3 x Yo-yo šablóna L (8701)
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Snowflakes I.
4 x Nástroj na plstenie v tvare pera
4 x Bavlnené látky - balíček TFQ144
1 x Vlna na plstenie, zelená tmavá
2 x Bavlnená látka CZL Blue, Canvas
1 x Prevracač tunelov (610 190)
2 x Niť na ručné quiltovanie 1225
1 x Bavlnená látka CZL Purple, Herbs
1 x Gombík Číslica 1 biela
3 x Mačacie oči na hračky, zelené, našívacie 14 mm
2 x Papierová hlavička 30 mm
3 x Zvonček zlatý 15 mm so zlatou mašličkou
1 x Bavlnená látka KD White, Old Rose Garden
2 x Vážka
2 x Hadovka ružová
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Mahonia
3 x Bavlnená látka KD Brown, Dots
3 x Niť na ručné quiltovanie 7235
3 x Čiapka na čajník - ružová
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ136
1 x Nekonečný zips #3 olivový 295
1 x Bavlnené látky - rolka Yellow Rose
1 x Gombík Hello Kitty
1 x Bavlnená látka CZL Stylized Flowers
1 x Mašlička bodkovaná žltá s ružou
3 x Bavlnené látky - rolka Orient
1 x Rolnička zlatá 11 mm
2 x Vianočné gule, Červená sada Gingerbread
1 x Zvonček zlatý 10 mm so striebornou mašličkou
1 x Bavlnená látka uni CZL Wine
2 x Šablona mandala (610 101)
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ143
1 x Nožnice na odstrih nite KAI (N5125)
3 x Obliečka na vankúš, Vianočný stromček hnedomodrý
1 x Šidlo krajčírske
2 x Zvonček zlatý 10 mm s marhuľovou mašličkou
3 x Obliečka na vankúš Flic-flac II.
4 x Vianočný stromček, Origami 12
2 x Korálky plastové zlaté 10 mm
1 x Niť na ručné quiltovanie 2626
1 x Niť na ručné quiltovanie 6934
2 x Niť na ručné quiltovanie 5201
1 x Bavlnená látka OA Canvas, Red Hearts
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Baroque
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Green Leaves
2 x Ihly aplikačné číslo 12 (497/12)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 20 x 20 cm (611 655)
1 x Niť na ručné quiltovanie 9837
1 x Rotačný rezač 45 mm Prym Love (610 473)
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 8 x 8 palcov (611 657)
4 x Kanzashi šablóna (8485)
2 x Bavlnená látka KD Blue, Forget-me-not
1 x Bavlnené látky - rolka Folk I
1 x Bavlnená látka OAP Spring green, Tapestry
1 x Bavlnená látka SB Grey, Wallpaper
2 x Čiapka na čajník - modrá, kruhy
2 x Macko tyrkysový, textilná hračka
1 x Bavlnená látka SB Dark Green, Small Dots
3 x Vlna na plstenie, červená
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 30 cm (611 307)
2 x Niť na ručné quiltovanie 4932
1 x Hviezdička veľká strieborná
1 x Bavlnené látky - rolka Lavander
3 x Niť na ručné quiltovanie 5725
2 x Bavlnená látka Christmas CZL White, Snowflakes
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 6 palcov (611 475)
4 x Kanzashi šablóna (8484)
3 x Vlna na plstenie, farebná škála II.
1 x Vianočné gule, Zlato-červená sada 6 ks
1 x Lemovka 7 mm smotanova, kvietky, satén
2 x Niť na ručné quiltovanie 1938
1 x Ihly quiltovacie číslo 8 (496/08)
1 x Náhradné čepele 28 mm (7514)
2 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Lotos
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Baroque
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ135
1 x Nekonečný zips #3 oranžový 158
4 x Lepidlo Aqua Glue Marker Prym (987 185)
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Halloween
1 x Šidlo krajčírske (486/W)
1 x Bavlnená látka KD White, Old Rose Flowers
3 x Vianočný stromček, Origami 10
2 x Vánoce, špeciál časopisu Švadlenka
2 x Bavlnená látka SB White, Grey Flowers
2 x Kožený náprstok obojstranný (616)
1 x Nekonečný zips #5 čierny
1 x Bezpečnostný nos na hračky 15 mm
3 x Kanzashi šablóna (8481)
2 x Rolnička zlatá 8 mm
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ145
3 x Kanzashi šablóna (8491)
2 x Hadovka malinová
4 x Darčeková poukážka 20 €
2 x Macko ružový, textilná hračka
2 x Vianočný stromček, Origami 8
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Monogram
2 x Venček origami 2
1 x Šablóna na šitie vzoru Flic-Flac
2 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm chróm
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm chróm
2 x Rotačný rezač 45 mm Prym (611 370)
1 x Karabínka kovová 10 mm
1 x Protišmykové nalepovacie krúžky na pravítka a šablóny
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ120
1 x Nožnice na výšivky 140 mm extra jemné (N3140S)
2 x Bavlnená látka CZL Beige Garden
1 x Niť polyesterová ASPO žltá 0607
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 31,5 x 31,5 cm (611 319)
6 x Textilná bábika Po tanci - vzor
1 x Gombík Kruhový rezač
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ102
1 x Niť na ručné quiltovanie 5534
2 x Darčeková poukážka na kurz
1 x Bežec pre zips #3 smotanový
3 x Patchworková chňapka Vtáčik - červená R
1 x Macko vianočný, textilná hračka
1 x Bavlnená látka uni CZL Light Blue
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Red Leaves
2 x Niť na ručné quiltovanie 5815
2 x Náhradné čepele 18 mm (7512)
2 x Obliečka na vankúš Vianočné srdiečka
2 x Niť na ručné quiltovanie 4434
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Stardust
2 x Gombík Číslica 5 biela
1 x Ručne šitá vianočná dekorácia
1 x Monofil hnedý
1 x Bavlnená látka SRK Fruits
2 x Vianočné gule, Zlato-červená sada
1 x Niť na ručné quiltovanie 5826
1 x Rám na kabelku hranatý, mosadz 18 cm
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - žltá
3 x Yo-yo šablóna Jumbo (8708)
1 x Mašlička biela úzka
2 x Niť na ručné quiltovanie 5114
1 x Bavlnená látka Christmas SB White, Red Starlets
1 x Náprstok protišmykový malý (6025)
1 x Náprstok protišmykový stredný (6026)
1 x Náprstok protišmykový veľký (6027)
1 x Kožený náprstok
1 x Náhradná čepeľ 45 mm KAI
1 x Rezač žinilka Clover (499)
2 x Vianočné gule, Sivá sada
3 x Náhradná náplň Aqua Glue Marker Prym (987 186)
1 x Žinilka zlatá
1 x Tvorítko na šikmý nažehľovací pásik 9 mm (4012)
1 x Niť na ručné quiltovanie 4507
1 x Nožnice krajčírske 210 mm (N5210)
1 x Bavlnená látka OAP Red, Branch
1 x Náhradné ihly pre nástroj na plstenie
3 x Macko nugátový, textilná hračka
2 x Zvonček strieborný 15 mm
2 x Patchworková chňapka s výšivkou - červená
1 x Korálky plastové vínové 10 mm
1 x Nekonečný zips #3 krémový, čipka
2 x Bavlnená látka OAP Lime, Leaves
1 x Bavlnená látka KD Orange, Canvas
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,55 mm (2505)
1 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 12 mm
1 x Bavlnená látka uni OAP Caramel, Light
1 x Ochranné rohy kovové, 17 mm chróm
2 x Čiapka na čajník - hnedočervená
2 x Rotačný rezač 18 mm Clover (7503)
1 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Hearts
1 x Bavlnená látka KD Orange, Dots
1 x Rolnička zlatá 5 mm
2 x Bavlnená látka uni CZL Cyan
1 x Bavlnená látka OAP Lilac, Patchwork
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, White Starlets
1 x Nekonečný zips #3 hnedý 299
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Uni
2 x Ihly CHENILLE číslo 20 (234/20)
1 x Bavlnená látka uni OA Emerald Green
2 x Yo-yo šablóna XS (8702)
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Red Leaves
2 x Vlna na plstenie, farebná škála I.
1 x Bavlnené látky - rolka Christmas 8
1 x Čipka 12 mm paličkovaná, krémová
1 x Gombík Číslica 2 biela
2 x Kanzashi šablóna (8483)
2 x Niť na ručné quiltovanie 1833
1 x Bavlnené látky - rolka Lilac II
1 x Ihly strojové quiltovacie (152 930)
3 x Bavlnená látka CZL Blue Rosetta
1 x Niť na ručné quiltovanie 2074
2 x Rotačný rezač 45 mm Clover (7500)
2 x Ihly aplikačné číslo 9 (497/09)
3 x Vianočné gule, Zlatá sada
1 x Uzáver Flex frame (615 176)
1 x Niť na ručné quiltovanie 3832
1 x Bavlnené stuhy, sada Handmade
1 x Šablona stuhy (610 107)
1 x Bavlnená látka CZL Rainbow Triangles
1 x Bavlnená látka OAP Yellow Rose
1 x Vianočné gule, Zlato-smotanová sada
2 x Nástroj na plstenie so 7 ihlami
1 x Rolnička zlatá 7,5 mm
1 x Sada na prídavky na šev (7707)
1 x Vianočný stromček, Origami 13
2 x Bavlnená látka CZL Blue, Dots
1 x Mašlička marhuľová úzka
2 x Lemovka 10 mm žltá, kvietky, satén
1 x Stláčacie gombíky, Auto Moto, ø15 mm
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,7 mm (2506)
1 x Hadovka tmavomodrá
1 x Bavlnená látka CZL Azure, Fish Scales
1 x Bavlnená látka CZL Pink, Roses
1 x Bavlnená látka SRK Cats - blue
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Leaves
1 x Švadlenka č. 59
1 x Bavlnená látka uni OAP Medium Lilac
2 x Niť na ručné quiltovanie 2955
1 x Kanzashi šablóna (8488)
1 x Mašlička biela široká
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Stars
1 x Švadlenka č. 60
1 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada I.
2 x Krajčírksky meter JUMBO (282 260)
1 x Bavlnená látka CZL English Tapestry
1 x Vianočný stromček, Origami 3
2 x Niť polyesterová ASPO čokoládová 0264
1 x Nožnice pre ľavákov, krajčírske 210 mm (N5210L)
2 x Bavlnená látka KD Blue, Small Dots
1 x Zatváracie špendlíky ohnuté (820 603)
1 x Bavlnená látka OAP Sand, Papic
1 x Rozžehľovač švov Roll & Press Clover (7812)
3 x Rotačný rezač kruhov Prym (610 471)
1 x Niť na ručné quiltovanie 8113
1 x Niť na ručné quiltovanie 2346
2 x Vypchávacia vidlička malá
1 x Šablona vlny (610 100)
1 x Bavlnená látka OAP Lila, Circles
1 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou, jemné (10291060)
1 x Ihly na šitie bábik (131 140)
1 x Náhradné čepele 28 mm (5028BL)
1 x Niť na ručné quiltovanie 0956
1 x Bavlnená látka KD Old Rose, Wallpaper
1 x Hadovka terakota 18 mm
1 x Bavlnená látka SRK Lamb
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Dots
1 x Niť na ručné quiltovanie 8244
1 x Ihly quiltovacie 5/10
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green marble
1 x Bavlnená látka OAP Pink, Rosa
1 x Bavlnená látka KD Old Rose
1 x Mašlička zelená s červenou ružou
2 x Čiapka na čajník - zelená
1 x Stuha 25 mm zlatá
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Ornament
1 x Rám na kabelku hranatý, chróm, 12,5 cm
1 x Gombík Číslica 0 biela
1 x Štipcová LED lampa k šijaciemu stroju, USB, strieborná
1 x Bavlnená látka SB Green, Dots
1 x Nožnice výšivkárske dvojnásobne ohnuté 130 mm (N5130 DC)
3 x Zažehľovacie pravítko Clover (7700)
1 x Bavlnená látka OAP Orange, Daisy
1 x Bavlnené látky - rolka Christmas 7
1 x Bavlnená látka SB Cream, Roses
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Branches
1 x Párač stehov ergonomický malý Prym Love (610 933)
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Snowflakes
1 x Bavlnená látka OA Poppins, Raspberry
1 x Bavlnená látka CZL White, Red Cornflower
1 x Macko ružičkový, textilná hračka
1 x Bavlnená látka OAP Grey, Rice
1 x Značkovač a prevracač Clover 7803
1 x Bavlnená látka OA Rose, Checky
1 x Látka na potlač foto (611 930)
1 x Obliečka na vankúš Jarné kvietky
1 x Mašlička bodkovaná bledomodrá s ružou
1 x Bavlnená látka KD Sand, Dots
1 x Niť na ručné quiltovanie 5133
1 x Pravítko Diamant 45º
1 x Bavlnená látka OA Deep Red, Dots
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - blue
1 x Nekonečný zips #3 žltý 111
1 x Bavlnená látka CZL Old Rose, Meadow
1 x Niť na ručné quiltovanie 6217
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Color Starlets
1 x Macko červený, textilná hračka
2 x Vianočné gule, Červeno-smotanová sada
1 x Ihly CHENILLE číslo 18 (234/18)
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm antik
1 x Čiapka na čajník - oranžovozelená
1 x Bavlnená látka Christmas SB Red, Stripes
1 x Bavlnená látka KD White, Brown Dots
1 x Pätka na riasenie
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ110
1 x Papierová hlavička 25 mm
1 x Gombík Jablko
1 x Organizér MULTI Prym Love (610 286)
1 x Bavlnená látka OAP Lime, Canvas
1 x Stuha 10 mm žltá kocka 1
1 x Darčeková poukážka 30 €
1 x Freezer Paper Prym (610 466)
1 x Stuha 10 mm zelená kocka
1 x Patchworkové pravítko 15 x 15 cm
1 x Kráčajúca pätka s vodičom (s vidličkou)
1 x Hadovka červená 13 mm
1 x Patchworkové dárky a maličkosti - kniha
2,847.82€
Jazyky
Slovak English
O nás

Naša predajňa

paypal s SSL