Obchodné podmienky

Platenie a Poštovné:
Všetky uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH. K cene tovaru je potrebné pripočítať cenu poštovného. Ponúkame Vám nasledujúce spôsoby platenia a prevzatia tovaru:

1. bankovým prevodným príkazom - poštovné 2,90 EUR. Po potvrdení objednávky Vám pošleme mailom faktúru, na základe ktorej uhradíte sumu za Vašu objednávku. Po prijatí faktúrovanej sumy na náš účet pošleme tovar na Vami uvedenú adresu.
2. dobierka - poštovné 3,90 EUR. Za tovar zaplatíte na pošte pri prevzatí zásielky.
3. PayPal - poštovné 2,90 EUR. Po prijatí sumy na náš účet pošleme tovar na Vami uvedenú adresu.
4. osobne - v predajni Patchwork hobby art – bez poštovného. Tovar si po telefonickom dohovore zaplatíte a prevezmete na mieste.

POZNÁMKA
Poštovné uvedené v bodoch 1., 2. a 3. platí pre zásielky v rámci Slovenskej republiky. Medzinárodné zásielky - poštovné účtujeme podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Prijatie a potvrdenie objednávky
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do nášho elektronického systému, ktoré Vám bude doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje až správa o spracovaní objednávky.

Spracovanie a odoslanie objednávky
Vaše objednávky sa snažíme spracovať čo najskôr, zvyčajne do 3 až 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. od prijatia platby - pri platení prevodným príkazom.

Zrušenie objednávky:
a/ predávajúcim (z našej strany)
Vyhradzujeme si právo zrušiť Vašu objednávku na tovar, ktorý nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, alebo ktorý nebudeme schopní dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, resp. v cene uvedenej v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami ako kupujúcim nedohodneme na náhradnom plnení. O prípadnom zrušení objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že ste už zaplatili za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude Vám táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý určíte.

b/ kupujúcim (z Vašej strany)
Objednávku je možné do 2 hodín od jej odoslania zrušiť. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na našu e-mailovú adresu patchwork@hobbyart.sk. Do predmetu správy uveďte „STORNO“. V správe taktiež uveďte Vaše kontaktné údaje a telefónne číslo. Ak ste za objednaný tovar zaplatili a objednávka bola do 2 hodín od jej odoslania stornovaná, suma Vám bude vrátená na Váš účet.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru:
V prípade, že s objednaným tovarom nie ste spokojní, môžete ho vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho doručenia. Kontaktujte nás, prosím e-mailom (patchwork@hobbyart.sk) alebo telefonicky (0903 212 356). Formulár na vrátenie tovaru Vám pošleme elektronicky. Tovar, ktorý chcete vrátiť, musí byť nepoškodený. Tovar prosím vracajte s pôvodným obalom. Po vrátení tovaru Vám bude vrátená cena tovaru a cena poštovného uhradeného pri nákupe rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ako spotrebiteľ ste povinní najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na časopisy a literatúru.

Záruka a reklamácia:
Na tovar sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením výrobku, neodborným používaním alebo používaním výrobku v nevhodných podmienkach. Reklamáciu podávajte písomne alebo e-mailom do 3 dní od prevzatia tovaru. Uveďte o aké chyby sa jedná a priložte kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení. Reklamovaný tovar musí byť v originálnom balení. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo chybu, ktorú nemožno odstrániť. Písomnú reklamáciu uplatňujte na adrese: Dagmar Méresová, Pod Rovnicami 9, 841 05 Bratislava.

Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na patchwork@hobbyart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Predávajúci - fyzická osoba:
- Obchodné meno: Dagmar Méresová
- Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05 Bratislava
- IČO: 36 926 736
- nie som platcom DPH
- Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnostenského registra: 104-18512
- Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

Kontakt:
Dagmar Méresová, tel. 0903 212 356
adresa elektronickej pošty: patchwork@hobbyart.sk

Použitie Cookies

Čo je cookie
Cookie je informácia uložená vo vašom počítači webstránkou, ktorú navštevujete. Toto napríklad umožňuje našej webstránke rozpoznať užívateľovo zariadenie v momente, keď došlo k spojeniu medzi web serverom a užívateľovým (Vašim) internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť nášmu web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky tak, aby lepšie zodpovedali individuálnym potrebám užívateľa. Okrem dočasných a trvalých cookies, možu naše webstránky používať cookies tretích strán pre účely marketingu a reklamy:

- Pre štatistické účely, aby sme mohli sledovať, koľko užívateľov máme a ako často navštevujú naše stránky. Je možné napríklad zisťovať, ktoré stránky sú najviac navštevované akým typom užívateľov z akých krajín, atď.
- Pomocou cookies alebo web beacons (webových majákov) môžeme umožniť tretej strane zhromažďovať anonymné informácie o užívateľoch.
- Návštevy môžu generovať štatistické cookies, ktoré sa používajú pre sledovanie účinnosti reklamy.
- Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať - samozrejme len vtedy, ak ste sa rozhodli tieto informácie odoberať. Pomocou Cookies tiež môžeme merať účinnosť našich reklamných kampaní.

Ako kontrolovať súbory cookie
Všetky moderné prehliadače vám umožňujú zmeniť nastavenie cookies. Cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti nájdete napríklad na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však nebudete môcť používať všetky služby našich internetových stránok. Ako si prispôsobiť nastavenia cookies pre vybrané prehliadače nájdete aj v nasledujúcich odkazoch:

Nastavenie cookies – Internet Explorer
Nastavenie cookies – Firefox
Nastavenie cookies – Chrome
Nastavenie cookies - Safari

Pri používaní našich webstránok súhlasíte s vyššie popísaným použitím súborov cookies.
Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová a nájdite tak požadovaný produkt.
Pokročilé vyhľadávanie
5 x Textilná bábika Po tanci - vzor
5 x Darčeková poukážka 20 €
5 x Darčeková poukážka 30 €
5 x Darčeková poukážka na kurz
6 x Box na cievky (611 980)
6 x Držiaky cievok Prym (611 981)
5 x Olej na šijacie stroje 20 ml Prym (611 998)
6 x Párač stehov ergonomický veľký (610 930)
5 x Gombík Číslica 0 biela
5 x Gombík Číslica 1 biela
5 x Gombík Číslica 2 biela
5 x Gombík Číslica 3 biela
5 x Gombík Číslica 4 biela
5 x Gombík Číslica 5 biela
5 x Gombík Číslica 6 biela
5 x Gombík Číslica 7 biela
5 x Gombík Číslica 8 biela
5 x Gombík Kruhový rezač
5 x Gombík pásikavý, červenobiely
5 x Gombík Snehová vločka, červenobiely
5 x Gombík Špulka
5 x Gombík Žaba
5 x Stláčacie gombíky, Auto Moto, ø15 mm
5 x Aktuálny rozvrh kurzov
5 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 12 mm
5 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 9 mm
5 x Bezpečnostný nos na hračky 15 mm
5 x Mačacie oči na hračky, zelené, našívacie 14 mm
5 x Náhradné ihly pre nástroj na plstenie
5 x Vlna na plstenie, červená
5 x Vlna na plstenie, farebná škála II.
5 x Vlna na plstenie, Machová zelená, Clover 7922
5 x Vlna na plstenie, zelená tmavá
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Halloween
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Lotos
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Ľúbi - neľúbi
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Monogram
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Nekonečno v srdci
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Oko draka
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Perúnov kvet
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Tulip
5 x Vliesofix® - obojstranne lepivý vlizelín
5 x Bežec pre špirálové zipsy #3
5 x Bežec pre špirálové zipsy #3, ozdobný, kovový, mosadz
5 x Bežec pre špirálové zipsy #3, ozdobný, kovový, nikel
4 x Nekonečný zips #3 béžový 308
4 x Nekonečný zips #3 biely
5 x Nekonečný zips #3 červený 287
4 x Nekonečný zips #3 fialkový 165
4 x Nekonečný zips #3 hnedý 290
4 x Nekonečný zips #3 hnedý 299
5 x Nekonečný zips #3 lososový 155
4 x Nekonečný zips #3 modrý 183
4 x Nekonečný zips #3 modrý 275
4 x Nekonečný zips #3 oceľovosivý 319
4 x Nekonečný zips #3 olivový 263
4 x Nekonečný zips #3 olivový 295
5 x Nekonečný zips #3 oranžový 158
5 x Nekonečný zips #3 rododendron 178
5 x Nekonečný zips #3 ružový 137
4 x Nekonečný zips #3 smotanový
2 x Bavlnené látky - rolka Blue Hibiscus
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ182
3 x Bavlnená látka SB Blue, Marble
3 x Bavlnená látka SB Blue, Dots
3 x Bavlnená látka SB Blue, Hibiscus, Dark
3 x Bavlnená látka SB Blue, Hibiscus, Light
3 x Bavlnené látky - rolka Country Flowers
3 x Bavlnená látka uni OAP Olive Green
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ181
4 x Bavlnená látka OAP Lime, Dots
1 x Korálky plastové vínové 10 mm
1 x Korálky plastové zlaté 10 mm
1 x Korálky plastové červené 10 mm
1 x Zvonček zlatý 15 mm so zlatou mašličkou
1 x Zvonček strieborný 10 mm
1 x Zvonček strieborný 15 mm
1 x Vážka
1 x Rolnička zlatá 20 mm
1 x Rolnička zlatá 5 mm
1 x Rolnička zlatá 7,5 mm
1 x Rolnička zlatá 8 mm
1 x Rolnička strieborná 10 mm
1 x Papierová hlavička 30 mm
1 x Anjelske krídla zlaté
1 x Mašlička marhuľová úzka
1 x Hviezdička veľká zlatá
1 x Hviezdička veľká zlatá, jemná
1 x Hviezdička veľká strieborná
1 x Mašlička bodkovaná bledomodrá s ružou
1 x Mašlička bodkovaná žltá s ružou
1 x Mašlička zelená s červenou ružou
1 x Mašlička smotanová s korálkami
1 x Mašlička ružová úzka
1 x Mašlička ružová s korálkami
1 x Textilná pom pom bambuľka, červená
1 x Textilná pom pom bambuľka, biela
1 x Mašlička biela úzka
1 x Mašlička biela široká
1 x Žinilka zlatá
4 x Gombík s hviezdičkou, červenobiely
1 x Patchworkové dárky a maličkosti - kniha
1 x Bavlnené látky - balíček RFQ051
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ114
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ144
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ150
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ157
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ163
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ164
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ165
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ167
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ168
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ169
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ170
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ172
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ173
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ175
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ176
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ177
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ178
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ179
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ180
2 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Embro Snowflakes
2 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Hearts
2 x Bavlnená látka Christmas KD Steel, Christmas Trees
2 x Bavlnená látka Christmas KD White, Embro Snowflakes
1 x Bavlnená látka KD Black Canvas
1 x Bavlnená látka KD Blue Checky
1 x Bavlnená látka KD Blue Wall Tile
1 x Bavlnená látka KD Blue, Dots
1 x Bavlnená látka KD Blue, Flowers
1 x Bavlnená látka KD Blue, Forget-me-not
1 x Bavlnená látka KD Blue, Meadow
1 x Bavlnená látka KD Blue, Small Dots
1 x Bavlnená látka KD Bright Blossoms
1 x Bavlnená látka KD Bright Blossoms, Small
1 x Bavlnená látka KD Brown Garden on White
1 x Bavlnená látka KD Brown, Canvas
1 x Bavlnená látka KD Brown, Dots
1 x Bavlnená látka KD Brown, Flowers
1 x Bavlnená látka KD Brown, Lace
1 x Bavlnená látka KD Brown, Small Dots
1 x Niť polyesterová ASPO klenotnícka modrá 0311
1 x Niť polyesterová ASPO čierna 4000
1 x Niť polyesterová ASPO hnedoolivová 1182
1 x Niť polyesterová ASPO čokoládová 0264
1 x Niť polyesterová ASPO krémová 1000
1 x Niť polyesterová ASPO krémová 3000
1 x Niť polyesterová ASPO indigo 0016
1 x Niť polyesterová ASPO krémová svetlá 0779
1 x Niť polyesterová ASPO stredoveká modrá 1304
1 x Niť polyesterová ASPO natur 0379
1 x Niť polyesterová ASPO Portské 0111
1 x Niť polyesterová ASPO biela 2000
1 x Niť polyesterová ASPO žltá 0607
1 x Niť na ručné quiltovanie 0956
1 x Niť na ručné quiltovanie 1225
1 x Niť na ručné quiltovanie 1833
1 x Niť na ručné quiltovanie 1938
1 x Niť na ručné quiltovanie 2045
1 x Niť na ručné quiltovanie 2074
1 x Niť na ručné quiltovanie 2346
1 x Niť na ručné quiltovanie 2626
1 x Niť na ručné quiltovanie 2635
1 x Niť na ručné quiltovanie 2833
1 x Niť na ručné quiltovanie 3117
1 x Niť na ručné quiltovanie 3526
1 x Niť na ručné quiltovanie 3832
1 x Niť na ručné quiltovanie 4226
1 x Niť na ručné quiltovanie 4434
1 x Niť na ručné quiltovanie 4507
1 x Niť na ručné quiltovanie 4932
1 x Niť na ručné quiltovanie 5114
1 x Niť na ručné quiltovanie 5133
1 x Niť na ručné quiltovanie 5201
1 x Monofil čierny
1 x Monofil hnedý
1 x Niť ľanová
1 x Sliepka, textilná dekorácia
2 x Vianočný anjelik zeleno-červený
2 x Vianočný anjelik sivo-červený
2 x Vianočné gule, Zlato-smotanová sada
2 x Vianočné gule, Zlato-červená sada
2 x Vianočné gule, Zlato-červená sada 6 ks
2 x Vianočné gule, Zlato-biela sada
2 x Vianočné gule, Zlatá sada 6 ks
2 x Vianočné gule, Sivá sada
2 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada
2 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada, Kašmír
2 x Vianočné gule, Červená sada Gingerbread
2 x Vianočný stromček, Origami / Modrý
2 x Vianočný stromček, Origami / Zeleno - červený
2 x Vianočný stromček, Origami / Zeleno - biely
2 x Vianočný stromček, Origami / Zeleno - biely, malý
2 x Vianočný stromček, Origami / Sivo - biely
2 x Vianočný stromček, Origami / Sivo - biely, malý
2 x Vianočný stromček, Origami / Červeno - biely
1 x Ručne šitá vianočná dekorácia
1 x Nákupná taška / Zabalené do ekológie / 1.
1 x Nákupná taška / Zabalené do ekológie / Fialová
1 x Macko vianočný, textilná hračka
1 x Macko zelený, textilná hračka
1 x Macko nugátový, textilná hračka
1 x Macko ružový, textilná hračka
1 x Macko červený, textilná hračka
1 x Macko ružičkový, textilná hračka
1 x Macko tyrkysový, textilná hračka
1 x Ihelníček Srdiečko, zelené
1 x Ihelníček Srdiečko, oranžové
1 x Ihelníček Srdiečko, žlto-ružové
1 x Patchworková chňapka Vtáčik - červená R
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - čierna
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - hnedá
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - lila
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - červená
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - žltá
1 x Prestieranie - ružové
2 x Čiapka na čajník - modrá
1 x Čiapka na čajník - modrá, kruhy
1 x Čiapka na čajník - hnedo-bordová
1 x Čiapka na čajník - zelená
1 x Čiapka na čajník - oranžovo-zelená
2 x Čiapka na čajník - ružová
2 x Čiapka na čajník - ružovo-modrá
2 x Čiapka na čajník - fialová
1 x Vankúš biely
2 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda Klasik, Liana
2 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda Klasik, Ihličie
1 x Obliečka na vankúš, Vianočný stromček hnedomodrý
1 x Obliečka na vankúš Drážďanský tanier červený
1 x Obliečka na vankúš Flic-flac I.
1 x Obliečka na vankúš Flic-flac II.
1 x Obliečka na vankúš Štyri srdcia č.1
1 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada I.
1 x Obliečka na vankúš Srdiečko v kvetináči
1 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda červeno-sivá, Liana
1 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda červeno-sivá, Ihličie
1 x Obliečka na vankúš, Sob modrý
1 x Obliečka na vankúš, Sob tmavočervený
1 x Obliečka na vankúš Slniečko v kvetináči
1 x Obliečka na vankúš Vintage, Anjelici
1 x Obliečka na vankúš Vintage, Erb
1 x Ihly aplikačné číslo 9 (497/09)
1 x Ihly CHENILLE číslo 18 (234/18)
1 x Ihly CHENILLE číslo 20 (234/20)
1 x Ihly CHENILLE číslo 22 (234/22)
1 x Ihly na bežné ručné šitie KOŠÍK
1 x Ihly quiltovacie 5/10
1 x Ihly quiltovacie číslo 10 (496/10)
1 x Ihly quiltovacie číslo 8 (496/08)
1 x Ihly SASHICO (2007)
1 x Ihly Samonavliekacie (2006)
1 x Univerzálne ihly do šijacieho stroja Schmetz 80/12
2 x Skladacia rezacia podložka 45 x 60 cm Prym Love (611 465)
3 x Štartovacia sada "Šitie" Prym (651 222)
1 x Kanzashi šablóna (8483)
1 x Kanzashi šablóna (8485)
1 x Yo-yo šablóna L (8701)
1 x Yo-yo šablóna S (8700)
1 x Lepidlo Aqua Glue Marker Prym (987 185)
1 x Náhradná náplň Aqua Glue Marker Prym (987 186)
1 x Kožený náprstok obojstranný (616)
1 x Náprstok kovový otvorený malý (6017)
1 x Náprstok protišmykový veľký (6027)
1 x Náprstok protišmykový stredný (6026)
1 x Náprstok protišmykový malý (6025)
1 x Pravítko trojuholník 30 stupňov EZ-03
1 x Pravítko Easy Dresden
1 x Pravítko Hexagon Multi
1 x Pravítko Hexagon
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 12,5 x 12,5 palcov (611 647)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 31,5 x 31,5 cm (611 319)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 12 palcov (611 643)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 24 palcov (611 644)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 8 x 8 palcov (611 657)
1 x Pravítko na švy (610 732)
2 x Šablóna na šitie vzoru Babičkina záhrada
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid trojuholník 15 cm (611 314)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid trojuholník 20 cm (611 313)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid trojuholník 20 cm 60º (611 656)
1 x Šablona reťaz (610 108)
1 x Šablona mandala (610 101)
1 x Šablona stuhy (610 107)
1 x Rezacia podložka na patchwork 30 x 45 cm (12 x 18 ") - (611 466)
1 x Rezacia podložka na patchwork 45 x 60 cm (18 x 24 ") - (611 467)
1 x Náhradná čepeľ 60 mm KAI (RS60BL)
1 x Náhradné čepele 18 mm Clover (7512)
1 x Náhradné čepele 28 mm Clover (7514)
1 x Rotačný rezač 28 mm Clover (7501)
1 x Látka na potlač foto (611 930)
1 x Navliekač nití Pink (4073)
1 x Pridržiavač látky, presný, Clover (7807)
1 x Pomôcky na zažehľovanie dutiniek (4052)
1 x Závesná lišta na časopisy
2 x Značkovač a prevracač Clover 7803
2 x Sada na prídavky na šev (7707)
1 x Prevracač tunelov (610 190)
1 x Zázračné svorky (3155)
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou jemné ø 0,45 mm (2510)
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,55 mm (2505)
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,7 mm (2506)
1 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou extra dlhé (029 153)
1 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou extra dlhé (10291550)
1 x Špendlíky patchworkové (232)
1 x Sada tvorítok na šikmý pásik 6, 12, 18 a 25 mm
1 x Sada tvorítok na šikmý pásik 6, 9, 12, 18 a 25 mm
1 x Miznúca fixka na textil Adger
1 x Tuhy do mechanickej ceruzky 0,9 mm (610 842)
1 x Kopírovacie koliesko ozubené (610 940)
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm antik
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm chróm
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm antik
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm čierny
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm chróm
1 x Posúvacia pracka, hranatá, nikel
1 x Karabínka kovová 35 mm, nikel
1 x Uzáver Flex frame (615 176)
1 x Rám na kabelku hranatý, mosadz 18 cm
1 x Rám na kabelku hranatý, zlatý, 18 cm
1 x Rám na kabelku hranatý, dymový, 10 cm
1 x Rám na kabelku oblý, dymový chróm, 8 cm
1 x Rúčky na tašku drevené 15
1 x Čipka 12 mm paličkovaná
1 x Čipka 12 mm paličkovaná, krémová
1 x Hadovka banánová
1 x Hadovka béžová
1 x Hadovka tmavomodrá
1 x Hadovka tmavozelená
1 x Hadovka zelená 18 mm
1 x Hadovka ružová
1 x Hadovka malinová
1 x Hadovka terakota 18 mm
1 x Hadovka fialová
1 x Lemovka 10 mm červená, kvietky, satén
1 x Lemovka 10 mm žltá, kvietky, satén
1 x Lemovka 7 mm smotanova, kvietky, satén
1 x Lemovka 7 mm červená, kvietky, satén
1 x Lemovka 7 mm biela, kvietky, satén
1 x Lemovka 7 mm žltá, kvietky, satén
1 x Bavlnené stuhy, sada Handmade
1 x Bavlnené stuhy, sada Sewing
1 x Stuha 10 mm zelenožltá kocka
1 x Stuha 10 mm žltá kocka 1
1 x Stuha 10 mm žltá kocka 2
1 x Stuha 10 mm zlatobiela s lurexom
1 x Stuha 14 mm červeno-zeleno-zlatá s drôtom
1 x Stuha 25 mm zlatá
1 x Stuha 25 mm LEA s drôtom
1 x Stuha 35 mm zlatá s drôtom
1 x Stuha 3 mm bledozelená
1 x Stuha 5 mm zlatá
1 x Stuha 6 mm bledofialová, 10 m
2 x Nekonečný zips #6 olivovozelený
2 x Nekonečný zips #6 bledohnedý
2 x Nekonečný zips #6 baklažánový
2 x Nekonečný zips #6 tmavočervený
2 x Nekonečný zips #6 tmavomodrý
2 x Nekonečný zips #6 béžový
2 x Nekonečný zips #5 hnedý
2 x Nekonečný zips #5 čierny
2 x Nekonečný zips #3 žltý 111
2 x Nekonečný zips #3 smotanový 103
2 x Nekonečný zips #3 zelený 234
1 x Bavlnená látka uni OAP Zinc Chromate
1 x Bavlnené látky - rolka Lime Flowers
1 x Bavlnené látky - rolka Color Dots
1 x Bavlnené látky - rolka Vintage Rose
1 x Bavlnené látky - rolka Yellow and Grey Roses
1 x Bavlnené látky - rolka Sky Hearts
1 x Bavlnené látky - rolka Rainbow Starlets
2 x Bavlnená látka KD Green, Small Dots
2 x Bavlnené látky - rolka Christmas 13
2 x Bavlnená látka KD Dark Green, Dots
2 x Bavlnená látka KD Dark Green Canvas
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Bells
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Starlets
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Rudolph
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Twigs
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Christmas decoration
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Starlets
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Starlets
1 x Bavlnená látka OAP Rainbow Starlets
1 x Bavlnená látka KD Mustard Canvas
1 x Bavlnená látka KD Cream Canvas
1 x Bavlnená látka KD Sand, Small Dots, Light
1 x Bavlnená látka KD Olive, Small Dots
1 x Bavlnená látka uni KD White
1 x Bavlnená látka uni OAP Brownish Grey
1 x Bavlnená látka OAP Bees
1 x Bavlnená látka uni OAP Lime
1 x Bavlnená látka uni OAP Yellow
1 x Bavlnená látka OAP Grey, White Flowers
1 x Bavlnená látka OAP Grey, Pepito
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Golden Dots
1 x Bavlnená látka OAP Green Bush, Dots
1 x Bavlnená látka OAP Sky, Hearts
1 x Bavlnená látka OAP Sky, Marble
1 x Bavlnená látka OAP Yellow, Floral Mosaic
1 x Bavlnená látka OAP Red, Tiny Flowers
1 x Bavlnená látka OAP Green Bush
1 x Bavlnená látka Checky - pink
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Mahonia
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Ornament
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, White Starlets
1 x Bavlnená látka Christmas CZL White, Mahonia
1 x Bavlnená látka Christmas CZL White, Red Starlets
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Big Berry
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Little Baroque
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Golden Snowflakes
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Snowflakes
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red Christmas
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Dots
1 x Bavlnená látka CZL Pink, Flowers
1 x Bavlnená látka SRK Bears
1 x Bavlnená látka SRK Cats - blue
1 x Bavlnená látka SRK Fruits
1 x Bavlnená látka SRK Geometric - green
1 x Bavlnená látka SRK Lamb
1 x Bavlnená látka SRK Lime, Blue Floral Mesh
1 x Bavlnená látka SRK Meadow, blue
1 x Bavlnená látka SRK Rainbow Stripes
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - blue
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - pink
1 x Bavlnená látka SRK White, azure circles
1 x Bavlnená látka SRK White, black dots
3,384.25€
Jazyky
Slovak English
O nás

Naša predajňa

paypal s SSL