Obchodné podmienky

Platenie a Poštovné:
Všetky uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH. K cene tovaru je potrebné pripočítať cenu poštovného. Ponúkame Vám nasledujúce spôsoby platenia a prevzatia tovaru:

1. bankovým prevodným príkazom - poštovné 2,90 EUR. Po potvrdení objednávky Vám pošleme mailom faktúru, na základe ktorej uhradíte sumu za Vašu objednávku. Po prijatí faktúrovanej sumy na náš účet pošleme tovar na Vami uvedenú adresu.
2. dobierka - poštovné 3,90 EUR. Za tovar zaplatíte na pošte pri prevzatí zásielky.
3. PayPal - poštovné 2,90 EUR. Po prijatí sumy na náš účet pošleme tovar na Vami uvedenú adresu.
4. osobne - v predajni Patchwork hobby art – bez poštovného. Tovar si po telefonickom dohovore zaplatíte a prevezmete na mieste.

POZNÁMKA
Poštovné uvedené v bodoch 1., 2. a 3. platí pre zásielky v rámci Slovenskej republiky. Medzinárodné zásielky - poštovné účtujeme podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Prijatie a potvrdenie objednávky
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do nášho elektronického systému, ktoré Vám bude doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje až správa o spracovaní objednávky.

Spracovanie a odoslanie objednávky
Vaše objednávky sa snažíme spracovať čo najskôr, zvyčajne do 3 až 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. od prijatia platby - pri platení prevodným príkazom.

Zrušenie objednávky:
a/ predávajúcim (z našej strany)
Vyhradzujeme si právo zrušiť Vašu objednávku na tovar, ktorý nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, alebo ktorý nebudeme schopní dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, resp. v cene uvedenej v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami ako kupujúcim nedohodneme na náhradnom plnení. O prípadnom zrušení objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že ste už zaplatili za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude Vám táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý určíte.

b/ kupujúcim (z Vašej strany)
Objednávku je možné do 2 hodín od jej odoslania zrušiť. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na našu e-mailovú adresu patchwork@hobbyart.sk. Do predmetu správy uveďte „STORNO“. V správe taktiež uveďte Vaše kontaktné údaje a telefónne číslo. Ak ste za objednaný tovar zaplatili a objednávka bola do 2 hodín od jej odoslania stornovaná, suma Vám bude vrátená na Váš účet.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru:
V prípade, že s objednaným tovarom nie ste spokojní, môžete ho vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho doručenia. Kontaktujte nás, prosím e-mailom (patchwork@hobbyart.sk) alebo telefonicky (0903 212 356). Formulár na vrátenie tovaru Vám pošleme elektronicky. Tovar, ktorý chcete vrátiť, musí byť nepoškodený. Tovar prosím vracajte s pôvodným obalom. Po vrátení tovaru Vám bude vrátená cena tovaru a cena poštovného uhradeného pri nákupe rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ako spotrebiteľ ste povinní najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na časopisy a literatúru.

Záruka a reklamácia:
Na tovar sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením výrobku, neodborným používaním alebo používaním výrobku v nevhodných podmienkach. Reklamáciu podávajte písomne alebo e-mailom do 3 dní od prevzatia tovaru. Uveďte o aké chyby sa jedná a priložte kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení. Reklamovaný tovar musí byť v originálnom balení. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo chybu, ktorú nemožno odstrániť. Písomnú reklamáciu uplatňujte na adrese: Dagmar Méresová, Pod Rovnicami 9, 841 05 Bratislava.

Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na patchwork@hobbyart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Predávajúci - fyzická osoba:
- Obchodné meno: Dagmar Méresová
- Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05 Bratislava
- IČO: 36 926 736
- nie som platcom DPH
- Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnostenského registra: 104-18512
- Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

Kontakt:
Dagmar Méresová, tel. 0903 212 356
adresa elektronickej pošty: patchwork@hobbyart.sk

Použitie Cookies

Čo je cookie
Cookie je informácia uložená vo vašom počítači webstránkou, ktorú navštevujete. Toto napríklad umožňuje našej webstránke rozpoznať užívateľovo zariadenie v momente, keď došlo k spojeniu medzi web serverom a užívateľovým (Vašim) internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť nášmu web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky tak, aby lepšie zodpovedali individuálnym potrebám užívateľa. Okrem dočasných a trvalých cookies, možu naše webstránky používať cookies tretích strán pre účely marketingu a reklamy:

- Pre štatistické účely, aby sme mohli sledovať, koľko užívateľov máme a ako často navštevujú naše stránky. Je možné napríklad zisťovať, ktoré stránky sú najviac navštevované akým typom užívateľov z akých krajín, atď.
- Pomocou cookies alebo web beacons (webových majákov) môžeme umožniť tretej strane zhromažďovať anonymné informácie o užívateľoch.
- Návštevy môžu generovať štatistické cookies, ktoré sa používajú pre sledovanie účinnosti reklamy.
- Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať - samozrejme len vtedy, ak ste sa rozhodli tieto informácie odoberať. Pomocou Cookies tiež môžeme merať účinnosť našich reklamných kampaní.

Ako kontrolovať súbory cookie
Všetky moderné prehliadače vám umožňujú zmeniť nastavenie cookies. Cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti nájdete napríklad na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však nebudete môcť používať všetky služby našich internetových stránok. Ako si prispôsobiť nastavenia cookies pre vybrané prehliadače nájdete aj v nasledujúcich odkazoch:

Nastavenie cookies – Internet Explorer
Nastavenie cookies – Firefox
Nastavenie cookies – Chrome
Nastavenie cookies - Safari

Pri používaní našich webstránok súhlasíte s vyššie popísaným použitím súborov cookies.
Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová a nájdite tak požadovaný produkt.
Pokročilé vyhľadávanie
6 x Darčeková poukážka 20 €
5 x Bavlnená látka KD Dark Green Canvas
5 x Bavlnená látka KD White, Blue Circles
3 x Rám na kabelku hranatý, zlatý, 18 cm
5 x Vianočný stromček, Origami / Sivo - biely, malý
3 x Vianočné gule, Zlatá sada 6 ks
3 x Bavlnená látka uni OAP Sky
3 x Bavlnená látka CZL Pinkish, White branches
1 x Bavlnená látka CZL Greenish, White branches
2 x Bavlnená látka CZL Sand, Monstera
5 x Bavlnená látka uni CZL Cyan
5 x Bavlnená látka CZL Violet, Circles
1 x Mašlička marhuľová úzka
3 x Bavlnená látka KD Brown Garden on White
1 x Bavlnená látka OAP Sky, Color Dots
8 x Bavlnená látka SRK White, azure circles
2 x Bavlnená látka uni OAP Cinnamon
2 x Bavlnená látka OAP Red, Kashmir
4 x Čiapka na čajník - fialová
4 x Bavlnená látka KD Green, Small Dots
6 x Skladacia rezacia podložka 45 x 60 cm Prym Love (611 465)
7 x Bavlnená látka KD Blue, Meadow
5 x Bavlnené látky - rolka Turquoise
7 x Bavlnená látka KD Black Canvas
6 x Bavlnená látka SB Blue, Hibiscus, Light
2 x Bavlnená látka OAP Cream, White Branches
9 x Štartovacia sada "Šitie" Prym (651 222)
3 x Bavlnená látka KD Old Rose Circles on White
2 x Bavlnená látka KD Old Rose Flowers on White
6 x Prevracač tunelov (610 190)
4 x Nekonečný zips #3 hnedý 299
3 x Držiaky cievok Prym (611 981)
3 x Čiapka na čajník - ružovo-modrá
4 x Bavlnená látka OAP Beige Ferns, Light
8 x Bavlnené látky - rolka Flowery
5 x Bavlnená látka KD Sand, Tiny Flowers, Dark
7 x Bavlnená látka CZL Stylized Flowers
6 x Kopírovacie koliesko ozubené (610 940)
4 x Obliečka na vankúš Štyri srdcia č.1
4 x Bavlnená látka OAP Turquoise, Fish Scales
4 x Bavlnená látka SRK Lamb
6 x Bavlnené látky - rolka Lime Flowers
2 x Niť na ručné quiltovanie 4434
6 x Bavlnené látky - rolka Blue Hibiscus
5 x Čiapka na čajník - modrá, kruhy
5 x Navliekač nití Pink (4073)
2 x Obliečka na vankúš Srdiečko v kvetináči
2 x Bavlnená látka OA White, Black Dots
10 x Vianočné gule, Zlato-červená sada 6 ks
4 x Bavlnené látky - balíček TFQ163
5 x Bavlnené látky - balíček TFQ179
5 x Gombík Špulka
9 x Vianočné gule, Červeno-smotanová sada
4 x Box na cievky (611 980)
4 x Bavlnená látka KD Brown, Dots
1 x Niť na ručné quiltovanie 4226
6 x Bavlnená látka KD Red Checky
6 x Vianočné gule, Zlato-červená sada
3 x Ručne šitá vianočná dekorácia
2 x Anjelske krídla zlaté
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Golden Snowflakes
5 x Sada na prídavky na šev (7707)
3 x Bavlnená látka CZL Light blue, Dots
2 x Niť na ručné quiltovanie 3526
7 x Obliečka na vankúš, Vianočný stromček hnedomodrý
3 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Multicolour Starlets
5 x Nekonečný zips #3 červený 287
2 x Bavlnená látka OAP Limet, Flowers
2 x Bavlnená látka CZL Violet Canvas
4 x Patchworková chňapka Vtáčik - červená R
3 x Bavlnená látka CZL Gray Herbs
4 x Bavlnená látka OAP White, Irregular Grey and Sand Dots
3 x Ihelníček Srdiečko, oranžové
2 x Bavlnená látka KD Orange Canvas
3 x Stuha 25 mm zlatá
3 x Bavlnená látka OAP Brown, Country Flowers
2 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Golden Dots
2 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm čierny
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ168
2 x Bavlnená látka OAP White, Powder Starlets
5 x Gombík Žaba
3 x Bavlnená látka OAP White, Meadow
2 x Bavlnená látka OAP Rainbow Starlets
5 x Kanzashi šablóna (8483)
4 x Bavlnená látka OAP Ocean, Rice
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, White Snowflakes
4 x Bavlnená látka KD Sand, Dots
3 x Bavlnená látka SRK Meadow, blue
2 x Bavlnená látka OAP Lavander, White Stripes
4 x Obliečka na vankúš, Sob modrý
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Stardust
3 x Bavlnená látka Christmas SB Grey, Snowflakes
2 x Hadovka ružová
4 x Bavlnená látka Christmas KD White, Embro Snowflakes
3 x Stuha 35 mm zlatá s drôtom
4 x Čiapka na čajník - oranžovo-zelená
2 x Niť na ručné quiltovanie 2074
3 x Bavlnená látka CZL White, Yellow Garden
5 x Značkovač a prevracač Clover 7803
5 x Bavlnené látky - rolka Old Rose
4 x Patchworkové pravítko Omnigrid 8 x 8 palcov (611 657)
4 x Gombík Číslica 0 biela
1 x Niť na ručné quiltovanie 5133
6 x Uzáver Flex frame (615 176)
3 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Starlets
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ114
1 x Bavlnené látky - rolka Sultan Flower
4 x Bavlnená látka KD Red, Small Dots
4 x Bavlnená látka KD Brown, Lace
1 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada
3 x Bavlnená látka uni OAP Lime
3 x Bavlnená látka CZL Red, Monstera
3 x Látka na potlač foto (611 930)
2 x Bavlnená látka OAP Red, Rice
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ169
1 x Bavlnená látka OAP Pink, Checky
2 x Bavlnená látka OAP White, Pink Flora
3 x Stuha 6 mm bledofialová, 10 m
2 x Bavlnená látka KD Old Rose
2 x Náprstok protišmykový malý (6025)
3 x Yo-yo šablóna L (8701)
2 x Bavlnená látka Christmas SB Red, Stripes
4 x Ihelníček Srdiečko, zelené
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ180
3 x Miznúca fixka na textil Adger
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Ľúbi - neľúbi
4 x Prestieranie - ružové
10 x Vianočný stromček, Origami / Červeno - biely
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ183
2 x Lemovka 7 mm žltá, kvietky, satén
5 x Bavlnená látka SRK Geometric - green
2 x Bavlnená látka OAP Black, Stars
3 x Nekonečný zips #3 žltý 111
4 x Šablóna na šitie vzoru Flic-Flac
3 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,7 mm (2506)
7 x Stuha 10 mm žltá kocka 1
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ176
1 x Pravítko Easy Dresden EZ-01
1 x Niť polyesterová ASPO klenotnícka modrá 0311
2 x Bavlnená látka uni OAP Olive
1 x Monofil hnedý
2 x Obliečka na vankúš Vintage, Erb
3 x Čiapka na čajník - modrá
2 x Nákupná taška / Zabalené do ekológie / 1.
1 x Ihly Samonavliekacie (2006)
1 x Hadovka tmavozelená
3 x Bavlnená látka uni SB Black
4 x Vlna na plstenie, farebná škála II.
5 x Bavlnená látka CZL Mint, Dots
8 x Bavlnené látky - rolka Blue Hibiscus A
3 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Halloween
5 x Bavlnená látka OAP Vintage, Floral, Rose
3 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Ornament
1 x Mašlička ružová úzka
2 x Bavlnená látka CZL Red, Rustic Flowers
6 x Bavlnená látka KD Sand, Small Dots, Light
3 x Bavlnená látka uni OAP Olive Green
5 x Aktuálny rozvrh kurzov
2 x Bavlnená látka OAP Turquoise, Checky
4 x Ihly quiltovacie 5/10
2 x Bavlnená látka OAP Lime, Leaves
3 x Bavlnená látka Christmas CAP Green, Stardust
4 x Bavlnená látka KD Steel, Small Dots
1 x Bavlnená látka CZL Turquoise, Perun
3 x Bavlnená látka OAP Grey, Pepito
1 x Mašlička bodkovaná bledomodrá s ružou
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ138 A
3 x Šablona mandala (610 101)
1 x Náprstok kovový otvorený malý (6017)
3 x Bavlnená látka SRK Rainbow Stripes
4 x Bavlnené látky - rolka Vintage Rose
5 x Bavlnená látka OAP Canvas, Wallpaper
3 x Bavlnená látka OAP Green Bush, Dots
4 x Bavlnená látka KD Brown, Flowers
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Snowflakes
6 x Bavlnené látky - rolka Strawberry
3 x Bavlnená látka uni OAP Yellow
2 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Sashico
3 x Bavlnené látky - rolka Country Flowers
6 x Bavlnené látky - rolka Brown A
2 x Bavlnené stuhy, sada Sewing
3 x Bavlnená látka OAP Yellow, White Stripes
4 x Bavlnené látky - rolka Sand Meadow
4 x Obliečka na vankúš Slniečko v kvetináči
2 x Bavlnená látka SB Flowers - white
4 x Bavlnená látka OAP Sky, Dots
1 x Ihly quiltovacie číslo 10 (496/10)
6 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda červeno-sivá, Liana
3 x Bavlnené látky - rolka Rainbow Starlets
2 x Bavlnená látka OAP Black, Dots
2 x Závesná lišta na časopisy
4 x Bavlnená látka CZL Grey, Monstera
3 x Bavlnená látka KD Steel Dots on White
2 x Bavlnená látka CZL Red, Stars
3 x Bavlnená látka KD Orange, Dots
2 x Bavlnené látky - rolka Color Dots
4 x Vankúš biely
1 x Bavlnená látka OAP Lime, Dots
1 x Bavlnená látka uni OAP Light Rose
4 x Gombík pásikavý, červenobiely
5 x Bavlnené látky - balíček TFQ165
3 x Tuhy do mechanickej ceruzky 0,9 mm (610 842)
2 x Bavlnená látka uni OAP Deep Blue
1 x Bavlnená látka uni CZL Orange
4 x Lemovka 7 mm biela, kvietky, satén
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ164
2 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada I.
4 x Vianočné gule, Sivá sada
3 x Čiapka na čajník - hnedo-bordová
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm chróm
3 x Rezacia podložka na patchwork 30 x 45 cm (12 x 18 ") - (611 466)
5 x Bavlnená látka OAP Sky, Marble
3 x Gombík Číslica 5 biela
2 x Bavlnená látka KD Summer Meadow
4 x Bavlnená látka CZL Yellow, Dots
3 x Bavlnená látka Christmas OAP Bells
4 x Vianočný anjelik zeleno-červený
2 x Ihly CHENILLE číslo 22 (234/22)
2 x Bavlnené látky - rolka Christmas 13
4 x Mačacie oči na hračky, zelené, našívacie 14 mm
2 x Bavlnená látka KD Bright Blossoms
2 x Niť na ručné quiltovanie 9837
2 x Bavlnená látka OAP Sky, Rice
2 x Bavlnená látka UH White and Red
2 x Bavlnená látka OAP Pink, Posy
2 x Bavlnená látka OAP White, Rose Circles
2 x Vianočné gule, Country sada
7 x Vianočný anjelik sivo-červený
4 x Bavlnené stuhy, sada Handmade
2 x Venček origami 2
6 x Bavlnená látka KD Steel, Dots
3 x Stuha 10 mm zlatobiela s lurexom
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ175
2 x Bavlnená látka KD White, Blue Flowers
5 x Rám na kabelku hranatý, dymový, 10 cm
3 x Bavlnená látka CZL White, Black dots
3 x Lepidlo Aqua Glue Marker Prym (987 185)
4 x Bavlnená látka KD Mint Canvas
2 x Čiapka na čajník - zelená
4 x Bavlnené látky - rolka Rustic
5 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda červeno-sivá, Ihličie
5 x Bavlnené látky - rolka Bright Blossoms
3 x Bavlnená látka CZL Wine Red, Circles
3 x Patchworková chňapka s výšivkou - žltá
2 x Patchworkové pravítko Omnigrid trojuholník 20 cm 60º (611 656)
1 x Bavlnená látka uni OAP Navy Blue
2 x Bavlnená látka OAP Lila, Circles
2 x Stuha 5 mm zlatá
2 x Bavlnená látka OAP Limet, Flower Garden
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ144
1 x Bavlnená látka OA Deep Red, Floral - White
2 x Bavlnená látka SB Grey, Wallpaper
3 x Bavlnená látka KD Cream Canvas
1 x Niť na ručné quiltovanie 0956
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ181
3 x Lemovka 7 mm červená, kvietky, satén
4 x Čiapka na čajník - ružová
4 x Vianočný stromček, Origami / Sivo - biely
3 x Macko vianočný, textilná hračka
3 x Bavlnená látka OAP Turquoise Starlets
2 x Sada tvorítok na šikmý pásik 6, 9, 12, 18 a 25 mm
3 x Bavlnené látky - rolka Sky Hearts
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Starlets
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Rudolph
1 x Univerzálne ihly do šijacieho stroja Schmetz 80/12
3 x Vianočný stromček, Origami / Zeleno - červený
2 x Bavlnená látka SB White, Posy
1 x Posúvacia pracka, hranatá, nikel
3 x Obliečka na vankúš Flic-flac I.
2 x Bavlnená látka OAP Green Bush
1 x Bavlnená látka CZL Canvas
1 x Bavlnená látka OAP Cream, Heart Flower
3 x Bavlnená látka KD Sand, Tiny Flowers, Light
3 x Pravítko na švy (610 732)
1 x Bavlnená látka KD Old Rose, Pepito
2 x Patchworková chňapka s výšivkou - hnedá
2 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Twigs
1 x Bavlnené látky - balíček RFQ051
1 x Bavlnená látka KD Old Rose Garden on White
1 x Textilná pom pom bambuľka, biela
5 x Lemovka 10 mm žltá, kvietky, satén
3 x Bavlnená látka OAP Black, Daisy
4 x Lena's Patchwork Lieblingsstücke Special 18/2017
3 x Bavlnená látka KD Sand, Flowers, Light
6 x Bavlnená látka SRK White, black dots
1 x Bavlnená látka uni CZL Magenta
2 x Bavlnená látka Checky - pink
1 x Pridržiavač látky, presný, Clover (7807)
1 x Ihly CHENILLE číslo 20 (234/20)
4 x Patchworková chňapka s výšivkou - čierna
2 x Bavlnená látka KD Green Canvas
1 x Bavlnená látka OAP Rose, Circles
2 x Bavlnená látka OAP Beige, Posy
2 x Náprstok protišmykový stredný (6026)
1 x Niť na ručné quiltovanie 2833
2 x Bavlnená látka KD Pink Poppy on White
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Scotch
2 x Bavlnená látka OAP Lavander, Dots
2 x Bavlnená látka KD Brown, Canvas
4 x Obliečka na vankúš Flic-flac II.
1 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Embro Snowflakes
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Little Baroque
3 x Stuha 10 mm žltá kocka 2
2 x Stuha 14 mm červeno-zeleno-zlatá s drôtom
1 x Bavlnená látka OAP Lilac, Patchwork
2 x Bavlnená látka KD Blue, Dots
2 x Bavlnená látka uni SB Lilac
2 x Lena’s Patchwork 63/2017
2 x Bavlnená látka CZL Violet, Stars
1 x Yo-yo šablóna S (8700)
1 x Kožený náprstok obojstranný (616)
1 x Mašlička ružová s korálkami
2 x Textilná bábika Po tanci - vzor
2 x Bavlnená látka uni SB White
1 x Bavlnená látka OAP Grey, Irregular Colour Dots
1 x Bavlnená látka OAP Powder, Starlets
1 x Bavlnená látka OAP Green, Dots
1 x Nákupná taška / Zabalené do ekológie / Fialová
1 x Niť polyesterová ASPO krémová svetlá 0779
2 x Zvonček strieborný 15 mm
3 x Bavlnená látka KD Steel Garden
1 x Bavlnená látka OA Red Canvas
1 x Pomôcky na zažehľovanie dutiniek (4052)
2 x Bavlnená látka OAP Red, Tiny Flowers
1 x Bavlnená látka SB Blue, Marble
1 x Bavlnená látka SB Blue, Dots
1 x Bavlnená látka OAP Sky, Hearts
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Dots
1 x Bavlnená látka SB Grey, Dots
1 x Bavlnená látka OAP Red, Country
2 x Ihelníček Srdiečko, žlto-ružové
1 x Niť na ručné quiltovanie 3832
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - červená
3 x Bavlnená látka KD Olive, Small Dots
4 x Obliečka na vankúš Drážďanský tanier červený
1 x Bavlnená látka uni OA Chocolate
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ184
2 x Nekonečný zips #5 čierny
1 x Bavlnená látka CZL Blue, Dots
1 x Ihly CHENILLE číslo 18 (234/18)
2 x Pravítko Easy Dresden
2 x Bavlnená látka KD Grey, Lace
2 x Bavlnená látka KD Blue, Forget-me-not
3 x Bavlnená látka Christmas KD Steel, Christmas Trees
1 x Bavlnená látka OAP Orange Canvas
1 x Bavlnená látka uni CZL Yellow
1 x Bavlnená látka OAP Black, Circles
2 x Bavlnená látka CZL Old Rose, Meadow
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ173
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ185
1 x Bavlnená látka uni OAP Green
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 12,5 x 12,5 palcov (611 647)
1 x Bavlnená látka uni OAP Cream
2 x Bavlnená látka OAP White, Tailoring
1 x Bavlnená látka KD Old Rose, Wallpaper
2 x Bavlnená látka CZL Lavander, Flowers
1 x Niť polyesterová ASPO biela 2000
1 x Hviezdička veľká strieborná
2 x Niť na ručné quiltovanie 8244
1 x Niť polyesterová ASPO krémová 1000
1 x Hadovka terakota 18 mm
1 x Bavlnená látka OAP Rusty canvas
3 x Bavlnená látka KD Sand, Tiny Flowers, Dark
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ138 B
1 x Bavlnená látka SB Cream, Roses
1 x Bavlnená látka OAP Petrol, Starlets
1 x Bavlnená látka KD Dark Green, Dots
1 x Bavlnená látka uni OA Red
2 x Bavlnená látka KD Sand, Small Dots
1 x Bavlnená látka OAP Magenta, Rice
1 x Bavlnená látka OAP Azure, Bows
1 x Niť polyesterová ASPO Portské 0111
1 x Niť na ručné quiltovanie 2045
1 x Šablona reťaz (610 108)
1 x Bavlnená látka OAP Sand, Circles
1 x Bavlnená látka OAP Yellow and Grey Roses
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Golden Snowflakes
1 x Bavlnená látka uni OAP Dark Green
1 x Bavlnená látka CZL Terracotta Orange, Dots
1 x Bavlnená látka CZL Olive, Small flowers
1 x Bavlnená látka CZL Daisy Meadow
1 x Bavlnená látka CZL Meadow with Butterflies
1 x Patchworkové dárky a maličkosti - kniha
2 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Oko draka
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - blue
1 x Niť na ručné quiltovanie 2626
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Monogram
1 x Vianočné gule, Červená sada Gingerbread
1 x Pravítko Hexagon Multi
1 x Nekonečný zips #3 fialkový 165
2 x Bavlnená látka CZL Blue, Canvas
1 x Nekonečný zips #6 tmavočervený
1 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Hearts
1 x Čipka 12 mm paličkovaná, krémová
1 x Bavlnená látka KD Old Rose, Dots
1 x Bavlnené látky - rolka Yellow and Grey Roses
1 x Niť na ručné quiltovanie 5114
1 x Šablóna na šitie vzoru Babičkina záhrada
1 x Gombík Kruhový rezač
1 x Niť ľanová
1 x Bavlnená látka OA Beige, Pepito
1 x Rám na kabelku oblý, dymový chróm, 8 cm
1 x Bavlnená látka Christmas CZL White, Mahonia
1 x Bavlnená látka KD Blue Checky
1 x Nekonečný zips #5 hnedý
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Starlets
1 x Obliečka na vankúš, Sob tmavočervený
1 x Nekonečný zips #3 olivový 263
1 x Bavlnená látka OAP Beige, Floral
1 x Bavlnená látka OAP Grey, Circles
1 x Niť polyesterová ASPO natur 0379
1 x Macko nugátový, textilná hračka
1 x Zvonček strieborný 10 mm
1 x Mašlička biela široká
1 x Gombík Číslica 3 biela
1 x Gombík Číslica 8 biela
1 x Vianočný stromček, Origami / Zeleno - biely
1 x Monofil čierny
1 x Švadlenka č. 60
1 x Nekonečný zips #3 hnedý 290
1 x Gombík Číslica 4 biela
1 x Bavlnená látka CZL Emerald Herbs
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ155
1 x Bavlnená látka OAP Beige, Checky
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Christmas decoration
1 x Šablona stuhy (610 107)
5,470.48€
Jazyky
Slovak English
O nás

Naša predajňa

paypal s SSL