Kontakt

Predajňa
Patchwork Hobby Art
Hany Meličkovej 4
841 05 Bratislava

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: Dagmar Méresová
Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05  Bratislava
IČO: 36 926 736, nie som platcom DPH
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvod. úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnost. registra:104-18512

E-mail: patchwork@hobbyart.sk.
Telefón: 0903 212 356

Otváracie hodiny: utorok, streda, piatok: 14:30 – 18:30


Väčšia mapa


Napíšte nám