Archive

Tag Hana P.

Deka s fotografiami od Hanky.

Ďalším príkladom deky s fotografiami je nádherná narodeninová deka Hanky P. Ušila ju k 75. jubileu svojej mamičky. Ako sama píše, na deke má celú svoju rodinu.

Čítať viac