Výstava Patchworkového cechu 2017

Patchworkársky cech usparadúva svoju tohoročnú Jesennú výstavu  v dňoch 15. až 17. septembra 2017. Výstava je inštalovaná v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, v Bratislave – Rači. Môžete ju navštíviť v čase od 12:00 do 20:00, vstup voľný.

Patchworkársky cech, Jesenná výstava 2017Patchworkársky cech každoročne prezentuje dielka svojich členiek, zároveň poskytuje informácie o svojom zameraní a hlavných aktivitách, napríklad v oblasti charity.

Patchworkársky cech, Jesenná výstava 2017

Návštevníci, ktorí výstavu navštívia prvý raz sa môžu zblízka zoznámiť s hotovými prácami, ako napríklad vankúše, deky, nástenné quilty, úžitkový patchwork do kuchyne, šité hračky rôzneho druhu, bytové dekorácie, „falošný“ patchwork atď.

Patchworkársky cech, Jesenná výstava 2017Nakoľko ide o jesennú výstavu, návštevníci tu nájdu množstvo prác s vianočnou tématikou. Výstava je spojená s predajom.

Patchworkársky cech, Jesenná výstava 2017

Výstava nie je len o prezentácii hotových prác členiek Patchworkárskeho cechu. Ide tu aj o predstavenie patchworkárskej komunity a propagáciu voľnočasových aktivít zameraných na úžitkové umenie  smerom k verejnosti.

Patchworkársky cech, Jesenná výstava 2017

Okrem bežných návštevníkov túto výstavu tradične navštevujú aj skúsené členky patchworkárskej komunity mimo cech. Môžu si tu vymeniť cenné skúsenosti, nadviazať kontakty, inšpirovať sa novými prístupmi a načerpať energiu pre vlastnú prácu.

Patchworkársky cech, Jesenná výstava 2017Tým, že sa Jesenná výstava patchworku koná v rámci račianskeho vinobrania, je aj ideálnou rodinnou akciou. Súbežne tu prebieha tiež  výstava paličkovanej čipky a menšia expozícia Bratislavského okrášľovacieho spolku venovaná projektu obnovy sochy Márie Terézie.

Pozrite si postrehy aj z ďalších patchworkárskych výstav – a nielen cechových.  Nájdete ich v kategórii výstavy.

Použité fotografie Copyright © 2017 Patchwork hobby art.

One comment

Pingbacks

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.